Från skog till färdigt hus

Vi är unika, med verksamheter inom hela kedjan, från skog till färdigt hus. Genom att vi finns inom hela kedjan kan vi säkra hållbarhet, kvalitet, leveransförmåga, punktlighet och allt annat som handlar om goda leveranser.

Eftersom vi själva använder våra produkter har vi förståelse för behoven som finns i alla led och kan därför arbeta tätare tillsammans med våra kunder och andra samarbetspartners. Det brukar heta att att en kedja aldrig är starkare än dess svagaste länk, vilket såklart stämmer. Därför är det helt avgörande för oss att varje länk är stabil, hållbar och helt enkelt råstark.

Det börjar i skogen...

Vår främsta råvara hämtar vi i skogarna i vårt direkta närområde, vi har lokala virkesinköpare som kan ge fullservice till skogsägarna. Vi återplanterar mer än vi skördar och värnar om ett uthålligt skogsbruk. Vi upprättar gröna skogsbruksplaner och är certifierade enligt FSC och PEFC. 

...går via sågverken...

Vi har egna sågverk där vi förädlar virket, ungefär hälften av virket exporteras och en stor del av resterande hälft förser Sverige med halländskt byggmaterial. I sågverken tas allt virke tillvara och vi har under senare år aktivt arbetat med att öka andelen av stocken som blir till brädor och plank. Bioprodukter i form av bark och spån blir bioenergi, som antingen eldas internt eller säljs vidare till privatkunder och externa fjärrvärmeverk. Det totala utbytet av timret som kommer in till våra sågverk är således 100 %.

...vidare till bygghandeln...

Vi vänder oss till yrkeskunder med höga krav och krokar gärna arm för att tillsammans hitta nya lösningar som förenklar vardagen för alla inblandade. Vi är en helhetsleverantör inom byggmaterial, järnvaror och industrivaror. Vi har även en egen fordonsflotta bestående av cirka 60 tunga fordon och ännu fler pickuper/skåpbilar, som dagligen kör byggmaterial direkt till byggplats och till våra egna anläggningar. Drygt 60 procent av vår fordonsflotta drivs av fossilfritt bränsle. 

...för att slutligen bli hus.

Vi bygger hus av virket som vi själva förädlar. Egna bostadsrätter, hyresrätter, villor eller andra typer av småhus. Vi utvecklar hela bostadsområden och som mest kan vi i dagsläget bygga åtta våningar på höjden i trä. I våra sex husfabriker bygger vi energieffektiva vägg- och bjälklagselement, samt färdiga husvolymer.
Våra husfabriker erbjuder en torr och kontrollerad miljö. Att bygga trähus i en industriell process ger bra arbetsmiljö och kvalitén på produkterna blir bättre då materialet inte utsätts för väder och vind.

Följ vårt nyhetsbrev

En unik kedja

Vi är Sveriges största familjeägda träindustri och vår kedja, från skog till färdigt hus, är unik med mängder av fördelar. Den ger trygghet till kunder, medarbetare och samarbetspartners.