Förändringen som ska leda till ett fossilfritt byggande

Precis som alla andra, är vi övertygande om att byggbranschen måste förändras. Idag står den för en betydande del av våra gemensamma koldioxidutsläpp. Vi vill driva på utvecklingen och tror på framgång genom att göra det tillsammans med andra!

Hoppet LINK arkitektur.jpg

Tillsammans med Göteborgs stad bygger vi förskolan Hoppet, startskottet för ett fossilfritt byggande där målet är att förenkla, förbättra och skapa lösningar som möter behoven idag. Och som håller i framtiden. Förskolan Hoppet är ett led i Göteborgs Stads mål om att minska klimatpåverkan från byggnationer.

Vi inom Derome ser Hoppet som en unik möjlighet att driva utvecklingen inom byggbranschen och som ett naturligt (men utmanande) steg på vägen mot ett av våra mål: att bygga Sveriges första klimatneutrala bostadsområde.

Innovation genom samarbete

Innovation kan vara både svårt och resurskrävande. Därför ser vi samarbete som grunden för att lyckas. Vi gör det tillsammans och delar lärdomar under resans gång. Att vi, med total transparens, sprider kunskap inom branschen är också en viktig anledning till varför vi tilldelats uppdraget som totalentreprenör.  

Från skog till färdigt hus

En annan viktig faktor är att vi äger och kan utveckla hela kedjan från skog till färdigt hus. Vi har levt och verkat med hållbarhet som en grön tråd sedan vi grundades för mer än sjuttio år sedan. Under vägen har vi medverkat i ett flertal utvecklande forskningsprojekt som har lett oss till den hållbara samhällsbyggaren vi är idag. 

Hoppet är ett livsviktigt kliv mot en klimatneutral byggbransch. För att lyckas prövar vi oss fram, lär av misstagen, sprider kunskaperna och gör det tillsammans med andra. Du kan även läsa mer om projektet hos goteborg.se/hoppet 

Följ vårt nyhetsbrev

Hoppet

Snabbfakta om Förskolan Hoppet

Plats: Backa Kyrkogata 11, Hisingen 
Beställare: Göteborgs Stad, Lokalförvaltningen  
Totalentreprenör: Derome 
Arkitekt: LINK arkitektur 
Byggstart: 2020  
Färdigt: 2021

Klurar du på något kring Hoppet?
Frågor och svar
Här bubblar det av lärdomar
Senaste nytt

Har du fler frågor?