Bygg- och anläggningssektorn vässar färdplanen

2024-03-25 

Näringslivet fortsätter vara drivande i klimatarbetet. Nyligen presenterade Fossilfritt Sverige en uppgradering av bygg- och anläggningssektorns färdplan för att främja fossilfri konkurrenskraft.

Derome har signerat färdplanen, som beskriver branschens målsättningar och strategier för att accelerera omställningen och halvera utsläppen till 2030.

Idag står Bygg- och anläggningssektorn för drygt en femtedel av de totala växthusgasutsläppen i Sverige. Med färdplanen som vägledning kan vi gå från ord till handling och gemensamt arbeta för innovativa lösningar som gör skillnad i kampen mot klimatförändringar.

Omställning pågår

Ökade cirkulära flöden, kompetenslyft och utsläppsminskningar från tillverkning av byggmaterial och produktion är tre exempel på områden där sektorn utvecklats och tagit kliv framåt. På Derome fortsätter vi sänka vårt klimatavtryck med målet att vara klimatneutrala i den egna verksamheten till 2030 och i hela värdekedjan 2045.

-  Våra beräkningar visar att vi ligger bra till gentemot den utstakade färdplanen. Fossilfria och förnybara energilösningar och ökad kunskap om energianvändning är viktiga framgångsfaktorer som bidrar till vårt resultat, säger Anders Carlsson, hållbarhetschef, Derome.

Utsläppen från köpta varor och tjänster är avgörande störst och där vi kommer lägga fokus framåt. För att minska utsläppen från exempelvis tillverkning, transport och avfallshantering behöver vi samarbeta med leverantörer för att påverka deras hållbarhetsprestanda och överväganden kring materialval, leveranskedja och produktionsmetoder bland annat.

Samarbete är nyckeln

Genom samverkan kan vi göra stora förflyttningar, där är branschens färdplan ett sätt. Att arbeta med innovation och kunskapsdelning ett annat - därför har vi stort fokus på detta inom vårt utvecklingsarbete.

- Vi vill vara en spelare som driver på klimatarbetet. Vi engagerar oss i olika initiativ och projekt där vi lyssnar och tar del av andras erfarenheter. Samtidigt delar vi med oss vår egen kompetens och kunskap. Det arbetet sker tillsammans med våra medarbetare, kunder och samarbetspartners, säger Anders Carlsson.

I vårt forsknings- och utvecklingshus Klivet har vi testat alternativ till de material som idag står för den största delen av klimatpåverkan i en nybyggd villa. Att bygga i trä är det som minskar klimatavtrycket mest. Andra lösningar som testades var skivor av gamla mjölkkartonger, trägrund och isolering framställd av återvunnet tidningspapper. Resultatet är cirka 40 procent lägre klimatavtryck för byggnationen jämfört med ett våra standardprojekt. Det innebär här en besparing på 7,5 ton koldioxid vilket motsvarar att flyga nästan två varv runt jorden.

- Vi är stolta över projektet och samarbetet mellan alla involverade. På nytt ser vi vikten av en ökad träbyggnation, men också att vi ständigt behöver utmana och utvärdera vårt sätt att bygga. Där nya material och metoder ger kunskap som blir viktig i branschens omställning till ett klimatneutralt byggande, säger Anders Carlsson.

Klivet - mot klimatneutralt byggande

Om färdplanen

Bygg- och anläggningssektorns färdplan samlar runt 170 företag, kommuner och organisationer som alla har antagit målet om att halvera sina klimatutsläpp fram till 2030 och att uppnå nettonollutsläpp år 2045.