Biobränsle

Hos oss blir grot, energived, stubbar och industriavfall till biobränsle och färdig värme.

skog-biobransle-1.jpg

Har du frågor kring biobränsle?

Kontakta oss för att höra mer om hur vi kan lösa säkra leveranser av biobränsle till större värmeverk och industrier. 

Vad blir bränsle?


Från skogen

  • Granar och toppar
  • Energived
  • Klena träd runt åkermark

Från sågverken

  • Bark
  • Flis
  • Sågspån
  • Kutterspån

Från industrin

  • Returträ
  • Pallar