Många fördelar med kvalitetssäkrad pellets

För företag och offentlig sektor innebär det många fördelar att elda med pellets från Derome. Tack vare att vi har Sveriges renaste pellets, kan våra kunder bland annat minska behovet av underhåll av sin pelletspanna.

Här kan du läsa mer om hur vi gör för att leverera hel och ren pellets. Med kontroll på hela tillverkningsprocessen gör vi allt för att du ska känna dig trygg som kund!

skog-biobransle-pellets-3.jpg

> Egen råvara ger jämn kvalitet 

Vi använder bara rent såg- och kutterspån av gran, allt för att få en hög och jämn kvalitet. I och med att det är våra egna sågverk som levererar spånet som vi tillverkar vår pellets av, blir det färdiga resultatet alltid detsamma. Du som kund kan ha samma förbränningsintällningar året om på din panna

> Siktad pellets motverkar smul

Vi har installerat en sikt som i samband med att pelletsen lastas i lastbilen, frånskiljer all finfraktion. Det minimerar risken för störningar i din pelletspanna. Smulet från siktningen återförs till våra pressar för ompressning, och du som kund får bara hel och ren pellets.  
 

> Slutet system skyddar den färdiga produkten

Vår pellets produceras och transporteras i ett slutet system - från pressning, via en förvaringssilo och därefter till lastbilen. Det slutna systemet innebär att främmande föremål eller fukt inte kan komma in, vilket säkerställer att vi kan leverera en hel och ren pellets till dig som kund. 
 

> Minimalt med underhåll av din pelletspanna

När vi torkar pelletsen använder vi återvunnnen värme från vår pannanläggning. Vi torkar med rökgaser som går i ledningar i torken, vilket gör att vi inte blandar flygaska från förbränningen med råvaran. Det är en metod som ger mycket låga askhalter, vilket betyder att din anläggning kommer kräva minimalt med underhåll. Vi garanterar att vår askhalt alltid är mindre än 0,4 viktprocent.  
 

> Utbildade chaufförer säkrar leveransen

Våra chaufförer har utbildats i bulklossning på vår fabrik. De vet hur de ska lossa pelletsen för att du ska få in hel och ren pellets utan smul till din panna. 

Teknisk specifikation

Deromes pellets tillverkas vid vår anläggning i Kinnared, i mellersta Halland. Vi kontrollerar och kvalitetssäkrar hela processen och tillverkningen sker enligt Swedish Standards Institute SS-EN ISO 17225-2 A1 senaste gällande standard.

Diameter: 8 mm
Längd: 40 mm (max 1% av pelletsen får vara mellan 40-45 mm)
Densitet: 660 kg/m3
Energiinnehåll: 4,8 kWh/kg
Fukthalt: < 10 procent
Askhalt: < 0,4 procent
Asksmältpunkt: 1 400 grader
Svavelhalt: < 0,08 procent
Klorider: < 0,03 procent
Andel finfraktion: < 0,8 procent
Tillsatser: inga