Säkra framtida avkastning genom att gallra i tid

Gallring är en av de viktigaste åtgärderna du kan utföra i skogen, och med Derome som rådgivare kommer vi tillsammans fram till när det är som mest lämpligt för just din skog. Vanligtvis gallrar man två gånger under en skogs omloppstid.

Så lyckas du med gallringen

  • Börja planera i god tid - enklast gör du det med hjälp av din skogsbruksplan
  • Gallringen blir lönsammare om du utfört ungskogsskötseln väl - läs mer om skogsröjning
  • Gallra första gången efter 25-30 år, ungefär när träden har en höjd på ca 12-14 meter 
  • Gallra en andra gång ca 7-15 år efter första gallringen och innan skogen är högre än 20 meter

Trygghet i skogen 

Derome samarbetar med lokala entreprenörer som har många års erfarenhet av gallring. Du kan känna dig trygg med att de utför ditt gallringsuppdrag på bästa sätt. Efter utfört uppdrag tar vi alltid kontakt så att du får snabb återkoppling.    

Hitta din inköpare

Vill du veta mer om hur du gallrar på bästa sätt?

Våra inköpare svarar på vad en gallring i just din skog skulle innebära.

Vinster vid lyckad gallring

  • Risken för stormskador minskas
  • Betalt för din skog vid fler tillfällen 
  • Mer betalt vid slutavverkning, tack vare ökad kvalitet och större diameter