Vi köper ditt leveransvirke

Under vinter- och vårsäsongen står du och andra självverksamma skogsägare för en betydande del av den totala volymen timmer som vi förbrukar i våra sågverk. Hos oss blir din skog till trävaror, hus, byggkomponenter och miljövänlig bioenergi.

Läs vidare för att ta reda på allt du behöver veta om att sälja leveransvirke till oss. Du får råd kring vad du bör tänka på, inte minst vad gäller aptering av timmer och massaved efter rätt virkeslängder och sortiment. 

Avverkat under vintern

Timmer och massaved avverkat under vintern ska vara anmält för transport senast 15 mars.

Avverkat under våren

För virke som avverkats efter 1 mars gäller: 

 • Timmer - anmäl senast 2 veckor efter fällningsvecka
 • Massaved - anmäl senast 6 veckor efter fällningsvecka (gäller manuellt avverkad barr- och lövmassaved)
Hitta din inköpare

Större partier

Du som levererar större partier av leveransvirke, håll kontakt med din inköpare för löpande anmälan och transport.

Eftersträva att komma upp i minst 10m³fub per sortiment för att undvika avdrag för liten leverans.

Regler vid skador

Om virket anmälts i tid enligt våra instruktioner, ansvarar Derome för eventuella lagrings- eller insektsskador i virket. Om det inte anmälts i tid ansvarar du som säljare för eventuella skador. 

Vad betyder leveransvirke?

Leveransvirke betyder att du som markägare har avverkat på egen hand och sedan säljer virket till oss. Du kan sälja leveransvirke både vid gallring och slutavverkning.

När du säljer leveransvirke är det ditt ansvar att hugga, aptera efter rätt timmerlängder/virkeslängder och lägga upp i prydliga vältor vid vägen. Sedan kommer vi och hämtar ditt leveransvirke. Om du istället väljer att sälja avverkningsrätter är det vi som tar ansvar för helheten. 

Detta bör du tänka på vid leveransvirke

Planering

Du gör den vanliga planeringen för gallring eller slutavverkning. Inte minst för hänsynstaganden gentemot natur- och kulturmiljöer. Vi rekommenderar att du tar kontakt med en virkesinköpare hos oss redan i det här stadiet. På så sätt vet du vilka timmerlängder och andra virkeslängder vi är ute efter från början.

Du behöver avverka minst 10 kubikmeter per sortiment för att inte riskera avdrag. Med sortiment menas exempelvis ”sågtimmer gran” och ”massaved tall”.

Tillstånd

Du behöver generellt inget tillstånd för att lägga upp virke vid enskilda vägar, men tillstånd kan behövas vid stora allmänna vägar. Om vi sköter avverkningen hanterar vi även detta, men om du avverkar själv är du också ansvarig för att ordna eventuellt tillstånd. Vårt råd är att ringa Trafikverket om du är osäker kring vad som gäller i ditt fall. 

Skogsbilvägar

En fullastad timmerbil med släp är tung. Därför är det viktigt att säkra att skogsbilvägen är farbar med ekipaget. Du kan se den senaste inventeringen av skogsbilvägar i vår app Skogskollen. Är du osäker, kontakta din virkesinköpare hos Derome. 

Virkesanmälan och vältlappar

Fyll i formuläret här på vår hemsida eller kontakta din virkesinköpare hos Derome så snart som möjligt när du är klar med avverkningen för att göra en virkesanmälan. 

Därefter skickar vi ut vältlappar som du märker upp travarna med. Lapparna hjälper oss hålla ordning på vilka kontrakt som vilket virke hör till. Vi anmäler därefter ditt leveransvirke som färdigt för transport. 

Virkeslängder och kvalitetsgränser

Derome köper upp flera virkeslängder och sortiment, vilket inte är självklart överallt. Sortiment kan till exempel vara grantimmer, talltimmer eller massaved. Genom att vara noggrann med aptering - det vill säga kapning till rätt virkeslängd - och val av rätt sortiment, kan du få betydligt bättre ekonomi i skogen. Läs mer om aptering av timmer och massaved nedan.

Aptering av timmer för rätt virkeslängder

Aptering av timmer och massaved innebär att anpassa virkeslängder efter det som sågverken efterfrågar. Genom att kapa strategiskt efter virkeslängder kan du göra din avverkning mer lönsam. Om du tänker till kring dina timmerlängder, kan du undvika att tappa några decimeter fint timmer i ”slutet” av en stock.

Tänk också på att välja rätt sortiment. Om leveransvirket inte håller kvalitetsnivån för ditt valda sortiment blir det klassat som vrak – och då får du inte betalt för det. Några exempel på vrakorsaker är röta, sprickor, smuts, stora grenar och fel träslag. Vrak på timmer hade i många fall kunnat säljas som massaved istället.

För att undvika onödigt svinn, låt oss tillsammans hjälpas åt med aptering av både timmer och massaved. Både för miljön och för din plånboks skull. 

Därför ska du vända dig till oss för ditt leveransvirke

När du säljer leveransvirke till oss är chansen stor att du får bättre lönsamhet i din avverkning. Det beror på att våra sågverk tar emot många olika timmerlängder och du som skogsägare får därmed större möjligheter till en hög timmerandel av det virke du levererar. 

Själv kan du påverka utfallet genom att vara noggrann med att aptera i de längder som vi tar emot. Du kan när som helst få stöd av en av våra virkesinköpare om du har några frågor om ditt leveransvirke. 

Så ser processen ut

 1. Kontakta din virkesinköpare i planeringsstadiet om du är osäker på vilka timmerlängder/virkeslängder eller datum som gäller. Hör även av dig om du planerar att avverka över 100 kubikmeter. 
 2. Planera din avverkning, ordna eventuellt tillstånd och kontrollera skogsbilvägar.
 3. Gör din avverkning och aptera efter våra virkeslängder/timmerlängder och sortiment. 
 4. Anmäl ditt leveransvirke genom att fylla i formuläret eller genom att kontakta din virkesinköpare och meddela vad du har avverkat.
 5. Vi skickar vältlappar från oss som du sätter på virket. 
 6. Vi anmäler virket färdigt för transport med åkeri.
 7. Virket transporteras till något av våra sågverk.
 8. Virket mäts in av en oberoende virkesmätare.
 9. Du får återkoppling i form av ett mätkvitto på posten.
 10. Du får din betalning av oss. 

Om leveransvirke känns som en krånglig process, ta in oss för ett avverkningsuppdrag. Då sköter vi hela projektet åt dig, från planering till utförande.