Flervåningshus med prefabricerade planelement

Med prefabricerade planelement i trä bygger vi flervåningshus upp till åtta våningar. Vi har lång erfarenhet och hjälper dig att säkra ett snabbt och kostnadseffektivt byggprojekt med låga klimatavtryck.

Trähus på höjden tar mark

Intresset för att bygga trähus skjuter i höjden - bildligt talat.  Fler och fler ser möjligheterna med att kunna styra den interiöra och exteriöra utformningen på huset. Den höga prefabriceringsgraden gör också att bostäderna går snabbt att montera, vilket gör att kostnaderna på projektet begränsas.

Genom att de prefabricerade planelementen tillverkas inomhus slipper materialet att utsättas för väder och vind, något som är positivt för både byggnaden och byggnadsarbetarna.

Hur högt vill du bygga?

Fördelar med prefabricerade planlement i trä

  • Uppfyller dagens och morgondagens energikrav
  • Kortar ledtiden till inflyttning
  • Snabbare byggtid med hög prefabriceringsgrad
  • Byggt inomhus i varma torra lokaler
  • Certifierade enl. ISO 9001 och ISO 14001
  • PEFC certifierat trämaterial

Planelemement_prefab.jpg

Öppna broschyren

Jens Stålby

Försäljningschef

Derome Plusshus

Kompetensområde

Försäljning, Planelement, Prefabricerade väggelement, Byggsystem

Maria Elsborg (föräldraledig)

Projektsäljare

Derome Plusshus

Kompetensområde

Byggsystem, Försäljning, Planelement, Prefabricerade väggelement