Mandolinen, Falkenberg

Trumpetvägen, Tröinge Ängar, Falkenberg

Byggnadstyp Kedjehus
Byggsystem Planelement
Status Färdigställt
De tolv kedjehusen är byggda som äganderätter på Tröinge Ängar i Falkenberg. Husen är byggda i trä med en fasadbeklädnad av tegel eller puts.

Fakta

Byggnadstyp Kedjehus
Byggsystem Planelement
Antal våningar 2 st
Antal bostäder 12 st
BOA 126 kvm
Antal huskroppar 12 st
Upplåtelseform Äganderätt
Fördelning Fördelning Ex. 1 rok: 2 st, 2 rok: 10 st
Utvändiga mått Utvändiga mått
Totalhöjd 40 m
Takvinkel 34 grader
Energiförb. 24 kwh
Arkitekt Arkitekt Ex. Fredblads arkitekter
Leveransår 2016
Övrigt

Karta