Linaberg, Bromma

Klas Klättermus gata, Bromma

Byggnadstyp Radhus
Byggsystem Planelement
Status Färdigställt
Treplanshuset har fått en tegelfasad i röd-, grå- och brunbrända toner kombinerad med liggande träpanel i samma nyanser, detta matchar tvåplanshusen som är byggda i funkisstil och har fått motsvarande färger på sin träfasad.

Fakta

Byggnadstyp Radhus
Byggsystem Planelement
Antal bostäder 18 st
Antal huskroppar 6 st
Kund C4-hus
Leveransår Etapp 1 - 2015

Karta