Energiväggar i trä

Vi värnar om att sänka vår klimatpåverkan och har lagt mycket kraft i att skapa en konstruktion som är så energismart som möjligt. Vår konstruktion uppfyller både dagens och morgondagens krav, vilket vi är stolta över.

Klimatskal_uppbyggnad_bostadsutveckling.jpg

Extra stolta är vi över vår vägg som är en smart treskiktskonstruktion med ett välplacerat och obrutet isolerskikt som ger minimalt med köldbryggor. Väggen i korthet: 

  • Treskiktskonstruktion som uppfyller energikrav
  • God lufttäthet med plastfoliens strategiska placering som möjliggör installation av el utan att bryta tätskiktet 
  • Obrutet utvändigt isolerskikt ger minimalt med köldbryggor och en fuktskyddad stomme 
  • Ljuddämpande väggkonstruktion som ger ett tyst hus

 

Läs vår företagsbroschyr

Visste du att...

  • Definitionen av ett trähus är att stommen/den bärande konstruktionen är i trä. 
  • Forskning visar att människor trivs i trähus och att omges av naturliga material.
  • Vi bygger med trä. Ett byggmaterialet som är förnybart och som lagrar koldioxid när det växer.

Läs mer om fördelarna med trä och hur vi skapar energieffektiva hus.

 

Kontaktpersoner Plusshus