Energiväggar i trä

Vi värnar om att sänka vår klimatpåverkan och har lagt mycket kraft i att skapa en konstruktion som är så energismart som möjligt. Vår konstruktion uppfyller både dagens och morgondagens krav, vilket vi är stolta över.

Klimatskal_uppbyggnad_bostadsutveckling.jpg

Extra stolta är vi över vår vägg som är en smart treskiktskonstruktion med ett välplacerat och obrutet isolerskikt som ger minimalt med köldbryggor. Väggen i korthet: 

  • Treskiktskonstruktion som uppfyller energikrav
  • God lufttäthet med plastfoliens strategiska placering som möjliggör installation av el utan att bryta tätskiktet 
  • Obrutet utvändigt isolerskikt ger minimalt med köldbryggor och en fuktskyddad stomme 
  • Ljuddämpande väggkonstruktion som ger ett tyst hus

 

Läs vår företagsbroschyr

Visste du att...

  • Definitionen av ett trähus är att stommen/den bärande konstruktionen är i trä. 
  • Forskning visar att människor trivs i trähus och att omges av naturliga material.
  • Vi bygger med trä. Ett byggmaterialet som är förnybart och som lagrar koldioxid när det växer.

Läs mer om fördelarna med trä och hur vi skapar energieffektiva hus.

 

Jens Stålby

Försäljningschef

Derome Plusshus

Kompetensområde

Försäljning, Planelement, Prefabricerade väggelement, Byggsystem

Maria Elsborg (föräldraledig)

Projektsäljare

Derome Plusshus

Kompetensområde

Byggsystem, Försäljning, Planelement, Prefabricerade väggelement