Henrik Svahn


Roll:
Divisionschef, Produktion

Väröbacka

Verksamhet:
Derome Husproduktion

Kompetensområde:
Produktion