Malin Vahlgren


Roll:
Ekonomichef

Veddige

Verksamhet:
Derome Bygg & Industri

Kompetensområde:
Ekonomi