Anneberg - sågverk

Besöks- och leveransadress

Älvsåkersvägen 500
434 96 Kungsbacka

Anneberg - med furusågning och impregnering som specialitet

Telefontider: vardagar 07.00 - 16.30

I Anneberg sågas och impregneras årligen 300 000 m3 råvara av tall. Det som sågas och impregneras här säljs både på den svenska, danska och engelska marknaden. 

Med kontinuerliga investeringar i anläggningen, som bland annat fick ett helt nytt hyvleri för ett par år sedan, har Anneberg idag en tillverkning som säkerställer flexibel produktion med en hög finish på produkterna.

Impregneringen sker i ett slutet system och självklart följer vi Nordiska Träskyddsrådets standard och kontrolleras av tredje part två gånger per år för att säkerställa att reglerna gällande människa, produktion och miljö efterlevs.