Derome - sågverk

Besöks- och leveransadress

Bjurumsvägen 14
432 68 Veddige

Postadress

432 87 Veddige

Derome - modernt sågverk med vidareförädling i hög grad

Telefontider: vardagar 07.00 - 16.30

Vårt sågverk i Derome är ett renodlat gransågverk. Med vår moderna såglinje maximerar vi sågutbytet från varje enskild stock, vilket ger mindre spill i produktionen och mer betalt till de skogsägare som levererar till oss.

Här vidareförädlar vi våra trävaror i väldigt hög utsträckning. På en och samma anläggning kan vi snabbt och effektivt ta fram de produkter våra kunder behöver. Med tillverkning av råspontluckor, fingerskarv och eget måleri kan vi erbjuda ett brett utbud som förenklar och sparar tid på byggplats.